PRIJAVA ZA POSAO


Lični podaci


Datum rođenja


Obrazovanje


RADNO ISKUSTVO (FIRMA, POZICIJA, DUŽINA RADA I OPIS RADNIH ZADATAKA)


O Vama


Dodatne informacije

Slanjem ove prijave potvrđujete da ste saglasni i upoznati sa uslovima korišćenja:

Da bismo uspešno obradili Vašu prijavu za posao, Vaši podaci (JMBG, ime i prezime, kontakt telefon, e-mail adresa i adresa prebivališta) će biti iskorišćeni isključivo u svrhu realizacije intervjua i ni u jednoj drugoj svrsi se neće koristiti. Prihvatanjem ovih Uslova dajete svoju saglasnost da Vaši lični podaci iz prethodnog stava ovih Uslova budu korišćeni i obrađivani isključivo od strane kompanije “Meridian”.